Pianos Palliatifs

Klanktheater voor performer en pianist

Performer/objectenmanipulator Erik Bassier en pianist/improvisator Frederik Croene brengen afgedankte piano’s en versleten etalagepoppen samen in een extreme voorstelling rond palliatieve vraagstukken: wanneer is iets of iemand versleten, welke criteria worden daarvoor aangewend en tot op welke hoogte heeft men daar zelf iets over te zeggen?
Sisyphus’ eeuwigdurende trouw of verknochtheid aan de opdracht en de anarchistische wetten van de autodestructieve kunst worden geconfronteerd met huidige ideeën van beperkte bruikbaarheid, wegwerpcultuur, ‘zalig nietsdoen’ en prepensioen.
De vermolmde geluiden die afgedwongen worden van ontmantelde piano’s die zelfs nauwelijks nog op de toetsen kunnen worden bespeeld, vormen de melancholische klankband voor dit tragikomische klanktheater.

Internationaal Straat Theater Festival Gent, 2006
met dank aan Galerij Link


pianos palliatifs deel 2 door oorgetuige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *